Czy twoje dziecko zagrożone jest dysleksją - test dla dzieci od 5 roku życia PDF Drukuj Email

 

 

Kochani Rodzice !

 

Poniższy test to Skala Ryzyka Dysleksji - opracowany przez profesor

Martę Bogdanowicz.

Test ma formę kwestionariusza, który zawiera 21 stwierdzeń dotyczących objawów ryzyka dysleksji, które należy ocenić wg 4- stopniowej skali.

 

Cyfry skali wskazują na symptomy:

1-    nigdy nie występuje

2-    czasem występuje

3-    często występuje

4-    zawsze występuje

 

Po uważnym przeczytaniu stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu zakreślamy kółkiem cyfry najlepiej charakteryzujące zachowanie dziecka. Następnie obliczamy sumę punktów i porównujemy z normami ujętymi pod testem.

Ogólna ocena pozwoli na stwierdzenie czy dziecko należy do grupy ryzyka dysleksji i jaki jest stopień tego ryzyka.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu.

 

SPRAWDŹ TO Z DZIECKIEM!

1. Dziecko ma trudności z zapamiętaniem wszystkich liter.

1 2 3 4

2. Dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami.

1 2 3 4

3. Dziecko ma wadę wymowy.

1 2 3 4

4. Dziecko jest mało sprawne ruchowo: słabo biega, skacze,

źle jeździ na rowerze, hulajnodze.

1 2 3 4

5. Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlanie lub odwzorowuje

wyrazy przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej.

1 2 3 4

6. Dziecko przekręca słowa (np. mówi krartor), zmienia

przedrostki w wyrazach (np. zauczyć się), myli wyrazy o

podobnym brzmieniu.

1 2 3 4

7. Dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmieniu

(np. g - k, z - s), dlatego nie dostrzega różnic w parach

wyrazów , takich jak np. góra - kura, koza - kosa.

1 2 3 4

8. Dziecko ma problem z budowaniem poprawnych

wypowiedzi (zmienia szyk wyrazów w zdaniu albo używa

nieprawidłowych form gramatycznych).

1 2 3 4

9. Dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami Lego,

puzzlami lub nie umie układać ich według wzoru (tworzy

tylko własne kompozycje).

1 2 3 4

10. Dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

1 2 3 4

11. Dziecko ma problem z odróżnianiem i zapamiętaniem liter

o kształtach identycznych, lecz inaczej położonych w

przestrzeni (np. b -p - g - d).

1 2 3 4

12. Dziecko niechętnie rysuje, pomimo że jest do tego

zachęcane

1 2 3 4

13. Dziecko ma trudności z pamięciowym odtwarzaniem

materiału uszeregowanego w sekwencje (np. nazwy pory

dnia, posiłków, dni tygodnia, pory roku, szeregi 4-cyfrowe.

1 2 3 4

14. Dziecko ma kłopoty z koncentracją uwagi, łatwo się

rozprasza.

1 2 3 4

15. Dziecko źle funkcjonuje na zajęciach fizycznych

(np. podczas gry w piłkę, wykonywania układów

gimnastycznych, ćwiczeń równoważnych, takich jak

chodzenie po linii, stanie na jednej nodze).

1 2 3 4

16. Dziecko ma trudności z odróżnieniem i zapamiętaniem

liter o podobnym kształtach (np. m - n, l - t - ł).

1 2 3 4

17. Dziecko ma kłopot z wyróżnieniem głosek w słowach

(np. nos = n- o-s).

1 2 3 4

18. Dziecko ma problemy z odtwarzaniem szlaczków i figur

geometrycznych (przerysowaniem rombu ze wzoru).

1 2 3 4

19. Dziecko ma trudności z łączeniem głosek w słowo

(np. o-k-o = oko).

1 2 3 4

20. Dziecko ma problemy z zawiązywaniem sznurowadeł,

zapinaniem guzików, wiązaniem kokardek oraz

wykonywaniem innych czynności samoobsługowych.

1 2 3 4

21. Dziecko ma trudności z dokładnym zapamiętaniem

krótkich wierszyków i piosenek oraz z rozpoznawaniem i

tworzeniem rymów.

1 2 3 4


WYNIKI:

Od 21 do 34 punktów:

U Twojego dziecka raczej na pewno nie ma ryzyka dysleksji, warto jednak bacznie przyglądać się jego rozwojowi i szkolnym osiągnięciom.

 

Od 35 do 40 punktów:

Twoje dziecko jest „na pograniczu” ryzyka dysleksji. Powinno być ono poddane wnikliwiej i systematycznej obserwacji postępów w czytaniu i pisaniu. Skontaktuj się również ze specjalistą, który pokaże ci ćwiczenia, które w czasie codziennych zabaw pozwolą na stymulowanie i usprawnianie słabszych umiejętności dziecka.

 

Od 41 do 53 punktów:

U Twojego dziecka występuje umiarkowane ryzyko dysleksji. Konieczna jest wizyta u specjalisty, który pomoże w wyrównaniu stwierdzonych problemów.

Należy również prowadzić dalszą obserwację dziecka i powtórzyć badanie po kilku miesiącach w celu oceny postępów w rozwoju.

 

Od 54 do 84 punktów:

U Twojego dziecka występuje bardzo wysokie ryzyko dysleksji!. Należy natychmiast przeprowadzić u specjalisty szczegółowe badanie diagnostyczne oraz rozpocząć z dzieckiem terapię.

 

 

 

Bibliografia

  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.