Zestaw umiejętności społecznych i poznawczych koniecznych do rozpoczęcia edukacji PDF Drukuj Email

 

 

TRZYLATEK

 • Naśladuje ruchy i działania
 • Bawi się (krótkotrwale wchodzić w role)
 • Korzysta z toalety
 • Samodzielnie je (brak wybiórczości jedzenia)
 • Respektuje  zakazy i nakazy nauczyciela
 • Uczestniczy w zabawach zbiorowych np. taniec, kółeczko, zjeżdżalnia, spacer

 

W zachowaniu dziecka nie ma agresji i autoagresji.

 

CZTEROLATEK

 • Rozumie dłuższe wypowiedzi nauczyciela
 • Spełnia polecenia np. przynieś piłkę z korytarza, połóż książkę na półce, zanieś klocki do pudełka itp.
 • Łączy w wypowiedziach dwa wyrazy, wyraża prośby i chęci
 • Samodzielnie rozbiera się i ubiera (buty, pantofle, kurtka, czapka, szalik)
 • Przyjmuje wyznaczone przez nauczyciela role w zabawie

 

Dziecko uczące się czytać metodą symultaniczno-sekwencyjną potrafi przeczytać samogłoski i wyrażenia dźwiękonaśladowcze.

 

PIĘCIOLATEK

 • Rozumie treść prostej historyjki obrazkowej
 • Samodzielnie opowiada o tym co jest na obrazku
 • Rozmawia z dorosłymi i rówieśnikami
 • Organizuje sobie zabawę
 • Czeka na swoją kolejkę, akceptuje reguły w zabawach
 • Samodzielnie sprząta zabawki
 • Bierze udział w zajęciach z kultury fizycznej i rytmiki
 • Odpowiada na pytania zadane przez nauczyciela
 • Zadaje pytania nauczycielowi

 

Dziecko kontynuujące naukę czytania potrafi rozpoznać prymarne sylaby otwarte.

 

SZEŚCIOLATEK

 • Potrafi powiedzieć jak ma na imię, nazwisko, gdzie mieszka, ile ma lat
 • Zna imiona swoich kolegów
 • Bierze udział w przedstawieniach i występach
 • Bierze udział w zajęciach plastycznych i muzycznych
 • Słucha czytanych wierszyków i opowiadań
 • Posługuje się przyborami do rysowania, malowania, pisania, koloruje obrazek nie wychodząc za linie
 • Potrafi ciąć nożyczkami
 • Potrafi lepić z plasteliny
 • Rysuje postać ludzką
 • Samodzielnie rozbiera się i ubiera  np. po zajęciach  z kultury fizycznej
 • Czyta sylaby, słowa i proste zdania.

 

SIEDMIOLATEK

 • Potrafi liczyć do 10
 • Potrafi wyróżnić głoskę na początku i na końcu wyrazu
 • Wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach
 • Opowiedzieć treść obrazka, używając zdań złożonych
 • Czyta krótkie teksty ze zrozumieniem (odpowiada na pytania do tekstu ustne i pisemne)
 • Rozumie wypowiedzi nauczyciela
 • Umie skupić swoją uwagę przez 45 minut
 • Pisze proste wyrazy i zdania z pamięci
 • Nazywa emocje swoje i innych osób

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Jeśli obserwujecie, słabe postępy dziecka w zajęcia przedszkolnych, jesteście zaniepokojeni tym, czy Wasze dziecko poradzi sobie z nauką w pierwszej klasie – to zapraszamy do skorzystania z porad. Zapewniamy ze swojej strony pełną dyskrecję i profesjonalne rozwiązanie Państwa problemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.