Rozwój umiejętności rozwojowych dziecka od 4. do 36. miesiąca życia PDF Drukuj Email

 

Kochani Rodzice !

Każde dziecko, które przejawia zakłócenia rozwoju musi być poddane oddziaływaniom terapeutycznym.

 

4-5 miesiąc życia

Dziecko:

 • reaguje mimiką na twarz dorosłego
 • uśmiecha się na widok drugiej osoby
 • wsłuchuje się w wypowiedzi dorosłych
 • zatrzymuje ruchy na głośny dźwięk
 • ogląda grzechotkę
 • słucha dźwięki wydawane przez grzechotkę
 • bawi się palcami
 • wyciąga rączki po przedmiot
 • interesuje się przedmiotami na stole
 • poszukuje źródła dźwięków
 • wyraża niepokój, gdy matka dłuższy czas się nim nie zajmuje
 • czuje strach przed obcymi osobami
 • płacząc informuje o swoich doznaniach
 • wokalizuje samogłoski i prymarne spółgłoski
 • podczas noszenia na ręka utrzymuje sztywno główkę

 

6-7. miesiąc życia

Dziecko:

 • ogląda przedmioty podczas manipulowania nimi
 • spogląda za przedmiotem który spadł ze stołu
 • ocenia odległości, w jakiej znajdują się przedmioty
 • prowadzi „dialog” z dorosłym, powtarzając sylaby otwarte
 • gaworzy samonaśladowczo
 • obraca się z pleców na brzuch i z brzucha na plecy
 • samodzielnie siedzi
 • boi się nieznanych osób i negatywnie reaguje na nieobecność matki/opiekuna

 

8-9. miesiąc życia

Dziecko:

 • używa chwytu pesetowego
 • poszukuje przedmiotu, który zniknął z pola widzenia
 • śledzi ruch zabawek wyrzucanych z łóżeczka
 • przyciąga przedmiot, który można dosięgnąć, zmieniając położenie ciała
 • wykorzystuje w komunikacji gest wskazywania palcem
 • utrzymuje z dorosłym wspólnego pola uwagi
 • wyciąga  ręce do znanych osób
 • naśladuje czynności dorosłego
 • rozumie emocjonalne wypowiedzi dorosłego
 • gaworzy lub płacze by zwrócić uwagę dorosłego
 • interesuje się nowymi zabawkami
 • przestaje płakać na skutek zainteresowania zabawką, czynnością lub dźwiękiem
 • samodzielnie siada z pozycji leżącej
 • samodzielnie stoi

 

10-11 miesiąc życia

Dziecko:

 • odwraca kartki książeczki, ogląda i pokazuje obrazki
 • wyjmuje klocki z pudełka
 • dotyka palcem wskazującym szczegółów zabawek
 • zamyka pudełka
 • porusza  się w rytm muzyki
 • wypowiada  pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych
 • podejmuje zabawy z dorosłym typu „a kuku”, „sroczka kaszkę ważyła”
 • odnajduje ukryte przedmioty
 • wskazuje osoby, przedmioty i obrazki
 • naśladuje ruchy dorosłego (karmienie, czesanie)
 • naśladuje gesty (pa pa, kosi kosi, nie, tak , nu nu)
 • rozumie przekazy mimiczne
 • rozpoznaje wyrażenia dźwiękonaśladowcze
 • rozumie proste słowa głównie o zabarwieniu emocjonalnym
 • poszukuje pocieszenia u dorosłego np. gdy się przewróci
 • reaguje na własne imię
 • podnosi się z klęku lub raczkowania
 • chodzi prowadzone za dwie rączki

 

12 miesiąc życia

Dziecko:

 • pokazuje obrazki w książce
 • kontroluje wzrokiem czynności wykonywane przy użyciu narzędzi (kredki, ołówek, pisak, łyżka, grzebień)
 • pociąga  za sznurek by przyciągnąć przedmiot
 • wkłada małe przedmioty do dużych
 • rozumie polecenia poparte gestem
 • wypowiada kilka wyrazów
 • rozumie wyrażenia dźwiękonaśladowcze
 • rozumie niektóre nazwy osób, przedmiotów i czynności
 • reaguje wstydem w obecności obcych
 • rozumienie funkcję przedmiotu (podejmuje próby czesania się , telefonowania, karmienia dorosłego)
 • naśladuje mimikę
 • próbuje samodzielnie chodzić
 • zaczyna wykazywać początki dominacji stronnej (dominacja ręki)


13-16 miesiąc życia

Dziecko:

 • powtarza słowa i sylaby otwarte wypowiadane przez dorosłego
 • słowem lub gestem wyraża przeczenie i negację
 • nazywa czynności
 • kopie piłkę
 • podejmuje próby rysowania
 • pije z kubka
 • próbuje posługiwać się łyżką lub widelcem
 • wkłada  klocki w otwór w deseczce
 • buduje wieżę z dwóch klocków
 • aktywnie reaguje na pieszczoty
 • używa gestykulacji do przekazania znaczeń
 • samodzielnie chodzi
 • umie wykonać przysiad

 

17-20 miesiąc życia

Dziecko:

 • podejmuje próby „grania” na instrumentach
 • wyraża  zainteresowanie rówieśnikami
 • rzuca piłką
 • wchodzi po schodach (krokiem dostawnym)
 • buduje wieżę z 4-5 klocków
 • powtarza proste sekwencje ruchów dorosłego
 • naśladuje użycie narzędzi
 • identyfikuje i różnicuje słowa i melodię piosenek
 • rozwija słownictwo
 • rozumie proste zdania (polecenia i zakazy)
 • reaguje negatywnie na rozstanie z matką/opiekunem
 • wspina się
 • biega
 • próbuje samodzielnie myć zęby

 

24 miesiąc życia

Dziecko:

 • umieszcza  klocki w otworach zróżnicowanych kształtem
 • umieszcza klocki  w otworach zróżnicowanych wielkością
 • buduje szeregi i wieżę  z klocków
 • dobiera części obrazka do całości (np. głów zwierzątek do korpusów)
 • dobiera identyczne obrazki
 • dobiera pary zabawek (zabawka do zabawki)
 • dobiera  obrazek do zabawki
 • łączy w wypowiedziach dwa wyrazy, początki fleksji
 • naśladuje prozodię dorosłych
 • naśladuje wzory zbudowane z czterech prostokątów (szereg i okienko)
 • próbuje samodzielnie się rozbierać
 • próbuje jeździć na trójkołowym rowerku
 • odkręca pokrywki
 • buduje wieżę z 6 klocków
 • podskakuje
 • zaczyna wchodzić w interakcje z rówieśnikami
 • spełnia polecenia – połóż, podaj, przynieś
 • zaczyna pojmować odrębność własnej osoby

 

30 miesiąc życia

Dziecko:

 • układa  figury w konturach
 • układa obrazki w konturach
 • po pokazaniu obrazka poszukuje i wskazuje go na ilustracji
 • składa obrazek z 3 części
 • klasyfikuje klocki wg barwy
 • klasyfikuje klocki wg wielkości
 • klasyfikuje klocki wg kształtu
 • naśladuje działanie osób dorosłych
 • stabilizuje dominację ręki
 • rozwija swój system fonetyczno-fonologiczny (w mowie brak jedynie głosek dziąsłowych)
 • wypowiada zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
 • tworzy i nazywa kategorie  (tworzenie klas)
 • bawi się tematycznie
 • respektuje reguły wyrażone przez dorosłego
 • sprawnie chodzi i biega
 • posługuje się łyżką i kubkiem
 • rysuje po demonstracji linię poziomą i pionową

 

36 miesiąc życia

Dziecko:

 • buduje wieżę z 8 elementów
 • klasyfikuje klocki wg kształtu i wielkości (bez względu na kolor)
 • klasyfikuje przedmioty na obrazkach wg kryterium użycia
 • naśladuje sekwencje
 • rysuje po demonstracji krzyżyk i koło
 • przyswaja społeczne reguły językowe
 • wykonuje podstawowe czynności higieniczne
 • podejmuje zabawy tematyczne z rówieśnikami
 • wkłada i zdejmuje ubrania
 • rzuca, kopie i próbuje łapać piłkę
 • jeździ na trójkołowym rowerku
 • trzyma przedmioty w czasie chodzenia
 • posługuje się widelcem

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.