Rozwój mowy od 0 do 7 roku życia - tabela PDF Drukuj Email

 

 

 

Wiek dziecka:


Pierwszy miesiąc życia

Dziecko komunikuje się za pomocą krzyku.

 

2 – 3 miesiąc życia

Niemowlę zaczyna wydawać przypadkowe dźwięki jest to tzw. głużenie albo gruchanie.

 

6 miesiąca życia

W drugiej połowie pierwszego roku życia obserwujemy  gaworzenie czyli powtarzanie usłyszanych dźwięków np. ma-ma-ma, ba-ba-ba, da-da-da

 

1 – 2 rok życia

Dziecko używa wszystkich samogłosek: a, o, e, u, i, y.

Wymawia następujące spółgłoski: p, b, m, t, d, n, k, ś czasem ć, pozostałe spółgłoski zastępowane są innymi o zbliżonym miejscu artykulacji. Dziecko upraszcza grupy spółgłoskowe, wymawiając najczęściej pierwsze sylaby lub końcówki.

Z końcem pierwszego roku życia pojawiają się  pierwsze wyrazy: mama, tata, baba.

 

2 – 3 rok życia

W mowie dziecka pojawiają się proste zdania.

Dziecko wymawia wszystkie samogłoski w tym również  nosowe ą i ę, chociaż w jego mowie mogą występować odstępstwa, np. zamiana samogłosek a=o; e=a; i=y.

Dziecko wymawia następujące spółgłoski:

w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz.

Zwiększa się liczba wypowiadanych słów.

W wieku 2 lat jest ich około 300, w wieku 3 lat ok. 1000.

 

4 – 5 rok życia

Pojawia się głoska r oraz głoski sz, ż, cz, dż, choć mogą być jeszcze wymawiane jak s, z, c, dz.

 

5 – 6 rok życia

Utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż. Mowa dziecka jest w   zasadzie zrozumiała. Głoska r powinna być już wymawiana.

U dzieci sześcioletnich mowa powinna być już opanowana  pod względem dźwiękowym.

 

7 rok życia

Dziecko ma już opanowaną technikę mówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.