Analiza i synteza wzrokowa PDF Drukuj Email

 

Analiza i synteza wzrokowa to podstawowa funkcja poznawcza, która warunkuje naukę czytania i pisania u dzieci. Dzieci, które nie potrafią wyodrębnić elementów z całości oraz złożyć w  całość poszczególnych części na przykład obrazka napotykają trudności w rozpoznawaniu sylab, całych wyrazów, odróżnianiu elementów podobnych w literach np. s –ś, L – Ł, mają kłopoty z pisaniem liter  składających się z kresek ustawionych pod różnym kątem np. T, L, Ł, E, F.

 

 

Tylko dzięki właściwej umiejętności analizy i syntezy wzrokowej dzieci nie będą miały trudności w czytaniu i pisaniu, a czynności te będą dla nich łatwe do zdobycia i  utrwalenia. Nabycie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej wymaga wykonania wielu ćwiczeń.


Do ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej doskonałe są następujące pomoce:

 

 

STYMULACJA I TERAPIA – ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA

 

Analiza i synteza wzrokowa to zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania lub pomagających w pokonaniu trudności z nabywaniem tych umiejętności. Właściwe spostrzeganie
i analizowanie przestrzeni oraz tematycznych i atematycznych elementów graficznych warunkuje poprawne rozpoznawanie
i odwzorowywanie liter. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci prawidłowo rozwijających się, ale również - jako pomoc terapeutyczna - m.in. dla dyslektycznych, autystycznych i upośledzonych.

 

 

ANALIZA, SYNTEZA WZROKOWA  I ODWRÓCENIA

 

Zadania zawarte w książeczce uczą dostrzegania szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu rysunku. Rozwijają pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Propozycje mogą być wykorzystane także do ćwiczeń sekwencji słuchowo-ruchowych: dorosły rysuje wzór podstawowy i wyjaśnia który obrazek będzie wykonywany. Wydaje polecenie, np: oko, ucho, ogonek. Dziecko realizuje sekwencje i według podane kolejności dorysowuje oko, ucho, ogonek, do podstawowego wzoru.

 

 

 

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA -  MATERIAŁ ATEMATYCZNY

Zadania zawarte w książeczce uczą linearnego, sekwencyjnego analizowania materiału atematycznego, precyzji posługiwania się dominującą ręką, rozwijają przede wszystkim mechanizmy lewopółkulowe, rozwijają koordynację wzrokowo- ruchową, przygotowują do nauki pisania, postrzegania kierunku zgodnym z kierunkiem czytania.

Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe, motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

 

 

 

 

 

 

  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.