Rozwój wzroku dziecka od 0 do 8 roku życia

Poniższe zestawienie prezentuje prawidłowy rozwój wzroku  dziecka od dnia narodzin do  8 roku życia.

Jeśli stwierdzisz, że Twoje dziecko nie opanowało we wskazanym poniżej czasie określonej umiejętności lub zauważasz nieprawidłowości  niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem okulistą.

 

DZIECKO W OKRESIE NOWORODKOWYM

(1 miesiąc życia)

Dziecko:

- ma odruch rogówkowy (polega na tym, że powieki dotkniętego oka

zamykają się)

- ma reakcję źrenic na światło

- odruchowi zamyka lub zaciska powieki pod wpływem silnego światła

skierowanego na jego twarz

- ma pierwsze odruchy sakadowe (tzw. ruchy skokowe czyli mimowolne

ruchy oka, które wykonywane są podczas obserwowania obiektów)

- preferuje twarz człowieka

- z odległości 15-40 cm uważnie wpatruje się w twarze bliskich mu osób
- posługuje się raz jednym raz drugim okiem

- lubi proste, pionowe, poziome wzory, duże rozmiary najlepiej czarno-białe

 

DZIECKO W OKRESIE NIEMOWLĘCYM

(1 – 3 miesiąc życia)

Dziecko:

- ma oczopląs optokinetyczny (mimowolne, rytmiczne, ruchy gałek ocznych

w poziomie)

-  wpatruje się w źródło światła, interesują go jasne ściany, okna

- śledzi poruszające się źródło światła

- interesuje się źródłami światła, błyszczącymi przedmiotami, jaskrawymi

kolorami

- dłużej wpatruje się w twarze osób najbliższych

- przygląda się swoim rączkom

- spogląda do góry na zabawki

- kieruje oczy w kierunku źródła dźwięku

- stopniowo rozwija się koordynacja obu gałek ocznych

- podąża wzrokiem za zabawką

- odpowiada uśmiechem na uśmiech

 

(3 – 5 miesiąc życia)

Dziecko:

- potrafi skupić wzrok na przedmiotach znajdujących się w odległości ok. 1 metra

- ogląda i bawi się własnymi rączkami

- centralnie ustawia oczy

- potrafi przenieść spojrzenie z ręki na obiekt

- widzi barwy

- wyciąga rączki w kierunku grzechotek

- chwyta zabawki lub grzechotki

- przekłada zabawkę z rączki do rączki

- pojawia się akomodacja czyli zjawisko dostosowania się ostrości widzenia, oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach w tym wieku jest to odległość 13 do 50 cm

 

 

(5-7 miesiąc życia)

Dziecko:

- patrzy na zabawki, które znajdują się w całym polu widzenia (lewa, prawa strona oraz góra, dół)

- wyrzuca zabawki i patrzy gdzie spadły

- rozwija koordynację w zakresie ręki i oka

- rozwija pamięć wzrokową

- reaguje na mimikę twarzy rodzica

 

(7-12 miesiąc życia)

Dziecko:

- interesuje się drobnymi przedmiotami oraz detalami w przedmiotach

- obserwuje i stara się naśladować wyraz twarzy rodziców

- przechyla głowę, by spojrzeć w wybranym kierunku

- zaciekawieniem przygląda się różnym kształtom i formom geometrycznym

- ma rozwinięte widzenie obuoczne

 

DZIECKO W OKRESIE ŻŁOBKOWYM

(13-18 miesiąc życia)

Dziecko:

- interesuje się książeczkami i kolorowymi obrazkami

- dostrzega różnice i podobieństwa

- układa klocki w szeregu

- buduje wieże z klocków

- chętnie podejmuje próby rysowania, bazgrania grubymi kredkami

- rozwija orientację pionową

-  wykonuje czynności samoobsługowe

- przynosi rodzicom zabawki

 

(1,5 roku do 3 lat)

Dziecko:

- doskonali koordynację wzrokowo-ruchową oraz manipulację przedmiotami

- układa układanki przedmiotowe i obrazkowe

- rozróżnia i dokonuje identyfikacji przedmiotów

- chętnie bawi się w „chowanego”

 

 

DZIECKO W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM

(3 – 5 roku życia)

Dziecko:

- zna i rozróżnia figury geometryczne

- rozpoznaje i nazywa kolory

- widzi i nazywa szczegóły na obrazkach

- potrafi dopasować do siebie takie same litery lub cyfry

- potrafi dokonać podziału przedmiotów wg wielkości, kształtów, kolorów, długości

- opowiada co widzi na obrazku

- układa historyjki obrazkowe

- rozwija orientację przestrzenną

 

 

DZIECKO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM

(5 - 8 roku życia)

Dziecko:

- potrafi rozpoznać i zidentyfikować znaki abstrakcyjne np. litery, cyfry

- czyta

- pisze

 

Aby dodatkowo ułatwić Państwu ocenę prawidłowego rozwoju wzroku swojego dziecka zachęcamy również do przeczytania informacji zawartych
w zakładce  Rozwój spostrzegania wzrokowego.

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.