Zaburzenia mowy i komunikacji


Przykłady zaburzeń mowy i komunikacji:

 

AFAZJA – to utrata zdolności mowy, na skutek ogniskowych uszkodzeń kory mózgowej. Afazja spotyka ludzi w różnym wieku, najczęściej ludzi starszych, między innymi na skutek wylewu krwi do mózgu.

 

ALALIA -  to zaburzenie rozwoju mowy spowodowane brakiem dominacji lewej półkuli mózgowej dla przetwarzania języka.

 

AUTYZM – to  zaburzenia rozwojowe, ujawniające  się najczęściej w ciągu pierwszych lat życia, jest spowodowane zaburzeniami neurologicznymi. Dzieci i dorośli z autyzmem mają problemy z  porozumiewaniem się z innymi zarówno na poziomie językowym, jak i niejęzykowym.

 

JĄKANIE – jest to zaburzenie płynności mowy, które ujawnia się podczas komunikacji słownej. Objawiające się najczęściej niezamierzonym przerywaniem wypowiedzi, „zacinaniem się”, powtarzaniem wypowiedzi, zniekształceniem sylab lub całych słów.

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.