Rozwój twórczości plastycznej

Dzieci poprzez swoją twórczość plastyczną  (malowanie, rysowanie, wycinanie, lepienie) wyrażają swoją wiedzę o świecie, przekazują swoje emocje (obawy, radości, marzenia) wyrażają siebie w sposób spontaniczny i naturalny. Twórczość plastyczna dzieci jest więc najczęstszym zjawiskiem spontanicznej i ekspresyjnej działalności dziecka.

 

Rysunek bardzo często wyprzedza umiejętności dziecka w komunikowaniu się. Małe dziecko próbuje za pomocą symboli, kresek, kół, plam – pokazać jak rozumie świat. Twórczość plastyczna rozwija wyobraźnię, pamięć, utrwala wiedzę o przedmiotach, życiu, ludziach i zwierzętach.

W twórczości plastycznej dziecka mamy odzwierciedlenie tego, co wprawiło go w zachwyt, czego się boi, jakie są jego zainteresowania.

 

Nic zatem dziwnego, że działalność plastyczna dzieci od kilkudziesięciu lat, znajduje się w kręgu zainteresowań nie tylko psychologów i pedagogów, ale również historyków sztuki, estetów oraz plastyków.

 

V. Lowenfeld oraz W. L. Brittain badacze zajmujący się twórczością plastyczną dziecka wyróżnili następujące okresy twórczości:

 

 

Okres bazgrołów – czas trwania od 2 – 4 roku życia.

Rozwój twórczości plastycznej rozpoczyna się około 2 roku życia. Prawidłowo rozwijające się dziecko już w wieku dwóch lat  zaczyna nieporadnie chwytać w garść przyrząd  pisarski  i stawia nim przypadkowe szeregi, znaczki, punkciki oraz kreseczki. Początkowo ołówek czy kredka trzymana jest w garści, a ręka porusza się w stawie łokciowym i ramiennym.

 

Z czasem dziecko doskonali technikę i te przypadkowe znaczki punkciki przechodzą w linie chaotyczne linie różnej długości, kształty i spirale.

Dzieci 3 letnie uczą się prawidłowo trzymać narzędzie pisarskie i coraz lepiej opanowują ruchy palców i dłoni. Na rysunkach trzylatków dostrzec możemy proste linie, kółka, słoneczka głowy z włosami.

Twórczość dzieci w tym wieku określana jest mianem „głowonogów” – dzieci rysują bowiem wielką głowę postaci i doczepione do niej nogi.

 

Szczególnie ulubionym zajęciem, a równocześnie doskonałym ćwiczeniem sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej jest malowanie farbami zarówno przy użyciu pędzli jak i palców u rąk oraz zabawy plasteliną lepienie, wałkowanie i krojenie na małe kawałeczki.

 

Okres przedschematyczny – to drugi okres w twórczości plastycznej dzieci. Trwa  od 4 do 7 roku życia. Dziecko rysujące „głowonogi” przechodzi w fazę tzw. „głowotułowia” – rysowana przez dziecko postać wzbogacona zostaje o tułów złożony z pojedynczej kreski lub narysowany jest jako bryła. Okres przedschematyczny charakteryzuje się również konturowymi i płaszczyznowymi rysunkami, które pozbawione są proporcji.

Po ukończeniu 4 roku życia rysunki dziecka stają się urozmaicone – dostrzec na nich możemy postacie ludzkie, domy, drzewa, kwiaty, pojazdy.

Dzieci w tym wieku zafascynowane są wypełnianiem całego obrazu kolorami – idealne więc w tym czasie są różnego typu kolorowanki.

Czterolatki doskonale radzą sobie również  z malowaniem kredkami, farbami, mazakami, pastelami. Uwielbiają też lepić z plasteliny, wycinać i wydzierać obrazki.  Dbając  o jak największą liczbą tego typu prac, wykonywanych przez dziecko doskonalimy jego ręce, a w szczególności mięśnie palców i opuszków.

Dzieci 5 i 6 letnie udoskonalają swoje prace – rysowane postacie mają prawidłowe proporcje ciała, ukazywane są w ruchu, posiadają wszystkie części ciała wraz z detalami np. kolorem, długością włosów, piegami.

 

Okres schematyczny – przypada na czas od 7  do 9 roku życia.

Wiek 7 lat to czas ogromnych zmian dla dziecka. Dziecko podejmuje naukę w szkole, gdzie oprócz dużej ilości zajęć plastycznych podejmuje naukę pisania.

Rysunki dzieci w tym wieku są oparte na wcześniej wypracowanych schematach – czyli dany przedmiot, osoba, zwierzątko zawsze rysowane jest w ten sam sposób. Tematyka rysunków często jest ta sama dziewczynki najczęściej rysują księżniczki, kwiaty, motylki, chłopcy natomiast pojazdy, żołnierzyki – dobór tematów plastycznych zależny jest w tym wieku od płci dziecka oraz jego zainteresowań.

 

Starsze dzieci sprawnie posługują się nożyczkami, pastelami, farbami, lepią z masy solnej i modeliny. Obrazy są estetyczne, bogate w szczegóły, mają odpowiednio dobrane kolory.

 

Okres początkowego realizmu – trwa od 9 do 12 roku życia.

Dziecko zaczyna odchodzić od przedstawiania siebie, swojego otoczenia za pomocą linii do przedstawiania płaszczyznowego.

 

Dla dziecka jego własna twórczość to ogromne źródło radości oraz dobrej zabawy. Rysowanie, malowanie, wycinanie z papieru bez względu na wiek dziecka jest również dla niego podstawową formą uczenia się, poznawania otaczającego świata, ale przede wszystkim przekazywanie innym swoich emocji, marzeń i pragnień, które dziecku czasem łatwiej pokazać za pomocą rysunku niż wyrazić słowami.

 

Rysunek może być niezwykle ważnym źródłem informacji o rozwoju dziecka. Analiza rysunków dziecka daje nam podgląd na jego rozwój manualny i emocjonalny. Co jeszcze możemy wyczytać z twórczości plastycznej dziecka ?

 

Jeśli interesuje cię co mówią rysunki Twojego Dziecka, chcesz się dowiedzieć jak  wspierać rozwój twórczości plastycznej koniecznie przeczytaj poniższe artykuły.

 

 

BibliografiaO czym mówią rysunki dzieci PDF Drukuj Email

 

Więcej…
 
Kolorowanki PDF Drukuj Email

 

Więcej…
 


Joomla 1.5 free themes, business hosting service.