Niepokojące sygnały

Pierwsze 3 lata życia dziecka stanowią podstawę do prawidłowego rozwoju człowieka dorosłego. Wszelkie nieprawidłowości zauważone w tym okresie wymagają wczesnej interwencji diagnostycznej oraz terapeutycznej.

Szczególnej uwadze Rodziców powinny być poddane dzieci z tak zwanej „grupy ryzyka”. Dzieci z grupy ryzyka to dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się obciążenia dziedziczne, choroby matki w czasie ciąży, oraz problemy ciążowo-poporodowe. Do tej grupy zalicza się również dzieci niską wagą urodzeniową, przedwcześnie urodzone (czyli przed końcem 38 tyg ciąży), noworodki z zaburzeniem oddychania oraz ze słabym napięciem mięśniowym.

Podstawową rolę we wczesnym wykrywaniu niepokojach sygnałów w rozwoju dziecka odgrywają jego Rodzice, a w dalszej kolejności specjaliści.

 

Wczesna terapia dziecka możliwa jest wtedy, gdy Rodzice wystarczająco wcześnie wykryją odchylenia w rozwoju lub zachowaniu swojego dziecka. Konieczna jest jednak do tego znajomość norm rozwojowych – które znajdą Państwo w zakładce Rozwój Dziecka.

 

Aby dodatkowo ułatwić Państwu ocenę rozwoju oraz zachowania swojego dziecka w niniejszej zakładce przedstawiam również:

 

Nieprawidłowości dostrzeżone w rozwoju dziecka od 0 do lat 3 mogą być również sygnałem zaburzeń rozwojowych takich jak:

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.