Słuch

Słuch jest najbardziej wrażliwym zmysłem i pierwszym jaki zaczyna funkcjonować w organizmie dziecka. Zdolność słyszenia rozwinięta jest w pełni już w 18 tygodniu życia.

 

Rola słuchu w życiu dziecka

  • Wpływa na rozwój mowy i porozumiewania się
  • Pomaga w rozwoju umiejętności myślowych oraz językowych
  • Dostarcza sygnałów i informacji o wydarzeniach w otaczającym świecie
  • Kształtuje osobowość dziecka
  • Steruje zachowaniem dziecka
  • Przyswaja zasady współżycia oraz kontaktów międzyludzkich
  • Przekazuje informacje o emocjach, uczuciach i nastroju
  • Wzbogaca świat uczuć
  • Daje zdolność głębszego przeżywania znaczeń
  • Pomaga w osiągnięciu i utrzymaniu sprawności fizycznej dziecka

 

Podsumowując

Słuch odgrywa w życiu dziecka bardzo ważną rolę pomaga orientować się w  przestrzeni oraz poznawać rzeczywistość. Odbiera bodźce bez udziału woli, działa stale nawet we śnie. Uszkodzenie słuchu bądź jego utrata zakłóca interakcję społeczną dziecka.

 

Zapraszamy do przeczytania następujących informacji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.