Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Szczęście, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka to wartości, o których marzą rodzice oczekujący narodzin swojego dziecka. Okres oczekiwania na narodziny dziecka jest niezwykle radosny, pełen nadziei i planów.

Narodziny dziecka są wielkim wydarzeniem zarówno dla oczekujących potomka rodziców jak i dla samego noworodka. W większości przypadków nadzieje i marzenia rodziców spełniają się wraz z narodzinami zdrowego dziecka.

 

Niestety nie wszystkie dzieci rozpoczynają życie tak  samo …Wiele z nich dotykają wady rozwojowe i choroby.

 

Diagnoza choroby lub stwierdzenie niepełnosprawności u dziecka są zaskoczeniem dla całej rodziny. Stawiają one rodzinę w nieoczekiwanej sytuacji życiowej. Bardzo często jest to dla nich ogromny wstrząs psychiczny, moment w którym zderza się w nich lęk, strach, rozżalenie, szok, poczucie winy i często rezygnacja. Nie każda rodzina potrafi samodzielnie przejść drogę od rozpaczy do radości, bardzo długo pozostaje w kryzysie emocjonalnym lub w pozornym przystosowaniu się.

 

Dlatego niezwykle ważne jest w tym czasie zaoferowanie rodzicom wsparcia psychicznego, pomocy oraz  instruktarzu do kogo zwrócić się po pomoc by pomóc własnemu dziecku.

 

Misją portalu wspieranie rozwoju dziecka jest  przekazywaniu Państwu rzetelnych, kompletnych informacji na temat wspierania rozwoju dziecka oraz  praw, metod leczenia, rehabilitacji oraz  kształcenia dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

 

W zakładce Wczesne Wspomaganie Rozwoju  znajdą Państwo  następujące informacje:

 

 

Drodzy Rodzice pamiętajcie !

 

Dziecko niepełnosprawne,  zagrożone niepełnosprawnością lub  z zaburzeniami rozwoju wymaga kompleksowych wielospecjalistycznych działań na płaszczyźnie medycznej, edukacyjnej oraz społeczno-prawnej.

 

W ramach wczesnego wspomagania  rozwoju dziecko powinno mieć zapewnioną pomoc medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną, logopedyczną oraz neurologopedyczną, w ramach której stosowane będą różne metody terapii.

 

Tylko wcześnie podjęte oddziaływania diagnostyczne oraz terapeutyczne są jedyną szansą na poprawę funkcjonowania, prawidłowe wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka oraz w wielu przypadkach szansą,  że nieprawidłowości rozwojowe nie będą się pogłębiały.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.