Rozwój Dziecka

 

Prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka od chwili jego narodzin, aż do momentu podjęcia  nauk i w szkole podstawowej zależy od wielu czynników.

Tylko poprzez oddziaływanie na wszystkie funkcje poznawcze dziecka:
- sprawność motoryczno-manualną
- mowę i komunikację
- percepcję słuchową
- spostrzeganie wzrokowe
- rozwój zachowań społecznych i emocji
- pamięć i koncentrację

dajemy mu szanse na prawidłowy i harmonijny rozwój.

Podane przeze mnie przedziały wiekowe służą jedynie ogólnej orientacji dotyczącej przebiegu rozwoju zdrowego dziecka. Na tej podstawie nie stwierdza się upośledzeń, lecz dokonuje się wyboru poziomu podstawowego, od którego należy rozpocząć stymulację.

Istotne jest więc przeanalizowanie etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.

W przypadku stwierdzenia braku określonych umiejętności należy przeprowadzić diagnozę u specjalisty, a w razie potrzeby rozpocząć terapię.

 

Poniżej przedstawiam etapy rozwoju poszczególnych sprawności dziecka

z podziałem na poszczególne lata życia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.