Pamięć i Koncentracja

 

Pamięć to zdolność rejestrowania i ponownego odtwarzania zdobytych informacji, wrażeń zmysłowych lub skojarzeń.

 

Proces zapamiętywania to reakcja chemiczna, która zachodzi w neuronach (przeczytaj Budowa Mózgu).

Dziecko od momentu przyjścia na świat doświadcza nowych rzeczy, poznaje świat – każde doznanie, informację musi zarejestrować, zrozumieć i przyporządkować. Informacje te zmieniają się. Początkowo są to rzeczy związane z codziennym życiem – dziecko zapamiętuje nazwy rzeczy, zwierząt, przedmiotów i ich funkcji itp. Wraz z rozpoczęciem edukacji zapamiętuje piosenki, wierszyki imiona kolegów, tabliczkę mnożenia, obcojęzyczne słówka, musi pamiętać co przynieść np. na plastykę, co było na zadanie.

 

Pamięć jest niezwykle ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka – dobra pamięć to sukces w kojarzeniu i uczeniu się.

Sprawna pamięć zależy jednak bezpośrednio od poziomu koncentracji.

 

Koncentracja to umiejętność polegające na skupieniu swojej uwagi, skierowaniu jej na określoną myśl, przedmiot, zagadnienie, wydarzenie i intensywne utrzymywanie ich w pamięci (opracowywanie).

Umiejętności koncentracji ściśle związana jest z osobowością dziecka jak i środowiskiem w jakim żyje. Trudności dziecka w koncentracji przekładają się na jego sukcesy w edukacji – na szczęście skupianie uwagi można ćwiczyć. Zanim jednak przystąpi się do ćwiczeń warto zastanowić się i wyeliminować przyczyny trudności dziecka w koncentracji.

 

Zapraszam do przeczytania następujących informacji:

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.